Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 28
  • Trong tuần: 5 505
  • Tháng hiện tại: 17 896
  • Tổng lượt truy cập: 356845
Đăng nhập
Sở Ngoại vụ: Triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5/2023
Lượt xem: 47
Ngày 05/05, Sở Ngoại vụ tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4/2023 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5/2023. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo sở, cán bộ chủ chốt, đồng chí Phạm Văn Cao, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ chủ trì Hội nghị.
anh tin bai

Đồng chí Phạm Văn Cao, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ phát biểu

tại  cuộc họp

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, tháng 4/2023 Sở Ngoại vụ đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhận thức chung đạt được tại chương trình Gặp gỡ đầu xuân giữa các Bí thư Tỉnh ủy và Hội nghị lần thứ 14 Ủy ban Công tác liên hợp giữa các tỉnh Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) năm 2023. Tham mưu nội dung, chương trình làm việc của UBND tỉnh với Đoàn công tác Chính quyền nhân dân thành phố Bách Sắc, Quảng Tây, Trung Quốc. Tham mưu UBND tỉnh triển khai chương trình học bổng của Chính quyền Quảng Tây dành cho tỉnh Cao Bằng năm 2023. Tham mưu cho ý kiến thẩm định phi dự án "Tài trợ máy lọc nước uống công nghệ nano của Cộng hòa liên bang Đức cho Trường PTDTNT tỉnh Cao Bằng và Trường PTDTNT THCS Hòa An"; dự án: "Phục hồi sinh cảnh Vượn Cao Vít tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2025" của Tổ chức Con người Tài nguyên và Bảo tồn (PRCF).

Phòng Quản lý biên giới thường xuyên phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện biên giới, kịp thời tham mưu Lãnh đạo Sở báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra trên biên giới theo Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và các thỏa thuận có liên quan. Việc trao đổi thông tin theo Quy chế phối hợp trong công tác quản lý biên giới giữa Sở Ngoại vụ và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh được duy trì thực hiện. Chủ trì tham mưu tổ chức Hội thảo “Triển khai vận hành thí điểm khu cảnh quan thác Bản Giốc (Đức Thiên) Việt Nam - Trung Quốc. Xây dựng dự thảo Đề án tổ chức Lễ công bố mở lối mở và vận hành thí điểm khu cảnh quan, phục vụ cuộc họp Ủy ban Điều phối cấp tỉnh.

Văn phòng Sở tham mưu thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, thi đua khen thưởng, đào tạo, bồi dưỡng, công tác cán bộ. Trong tháng đã tiếp nhận 850 văn bản đến và ban hành trên 200 văn bản đi. Thực hiện tốt công tác nội chính, đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động đúng theo quy định của pháp luật. Chuẩn bị chu đáo công tác hậu cần cho việc đón tiếp các đoàn công tác đến làm việc tại tỉnh; chuẩn bị chu đáo cho lãnh đạo Sở đi công tác.

Trung tâm Thông tin duy trì việc xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin tuyên truyền về chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của Tỉnh; thông tin quảng bá hình ảnh đất nước, văn hoá, lịch sử, con người Việt Nam, của địa phương; cung cấp thông tin nổi bật, các vấn đề quốc tế liên quan được dư luận, nhân dân trong nước quan tâm. Tham mưu xây dựng Kế hoạch chỉnh sửa giao diện và nâng cao hiệu quả hoạt động Trang thông tin đối ngoại tỉnh Cao Bằng và Trang thông tin điện tử Sở Ngoại vụ. Thực hiện kịp thời công tác biên dịch, phiên dịch các tài liệu, thư trao đổi, biên bản ghi nhớ hội đàm phục vụ công tác đối ngoại của tỉnh và một số cá nhân và đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh có nhu cầu.

anh tin bai

Lãnh đạo văn phòng Sở phát biểu tại cuộc họp

Tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các đơn vị đã trao đổi thảo luận, bổ sung, làm rõ những nhiệm vụ đã triển khai; đồng thời, nêu rõ những hạn chế, nguyên nhân và đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Cao nhấn mạnh đây là tháng cao điểm thực hiện nhiệm vụ năm 2023, từng đơn vị, cá nhân tiếp tục tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn để thực hiện tốt các nhiệm vụ của tỉnh đề ra; nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, bám sát quy chế làm việc của đơn vị chủ động, đoàn kết, phối hợp thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra, không để tồn đọng các nhiệm vụ đã đăng ký trong chương trình hoạt động năm 2023.

Về nhiệm vụ cụ thể tháng 5, đồng chí yêu cầu các phòng tham mưu theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục tập trung phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh như: Phối hợp với đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ chương trình giới thiệu Cao Bằng, họp Ban tổ chức tỉnh trong tháng 5/2023 để phân công nhiệm vụ. Chủ động tham mưu cho lãnh đạo tỉnh thực hiện kế hoạch đoàn ra năm 2023 đã được tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt. Rà soát hoàn thiện các nội dung chuẩn bị vận hành thí điểm khai thác chung thác Bản giốc (Việt Nam)- Đức Thiên (Trung Quốc). Xây dựng kế hoạch thanh kiểm tra công tác đối ngoại, duy trì hoạt động kiểm tra công vụ của đơn vị. Tham mưu tốt công tác cải cách hành chính, thi đua khen thưởng.Tham mưu tổ chức lớp tập huấn công tác đối ngoại trong tỉnh, lớp bồi dưỡng kỹ năng đối ngoại cho thanh niên. Đề xuất phương án xây dựng phương án tăng cường hoạt động của Trang Thông tin đối ngoại của tỉnh đáp ứng yêu cầu thông tin đối ngoại. Đồng chí Giám đốc Sở cũng yêu cầu các phòng, đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết và phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức trong đơn vị thực hiện nhiệm vụ đề ra. 

                                                                                                                  Vi Trường