Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 17
  • Trong tuần: 5 494
  • Tổng lượt truy cập: 356834
  • Tất cả: 941
Đăng nhập
Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan
  • Phát động thi đua 6 tháng cuối năm 2021

    Nhằm tiếp tục hưởng ứng và phấn đấu thực hiện thắng lợi phong trào thi đua năm 2021 và đưa các phong trào thi đua yêu nước lan tỏa sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Sở Ngoại vụ đã có phát động phong trào thi đua 6 tháng cuối năm 2021 trong đó tập trung vào thực hiện một số nội dung: