Tổng số: 219
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1533/BC-SNgV 15/09/2023 Báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2023 của Sở Ngoại vụ
Lượt xem: 0
Tải về 0
1521/BC-SNgV 13/09/2023 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý III và 09 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
1502/BC-SNgV 12/09/2023 Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo Quý III và 03 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
1342/BC-SNgV 21/08/2023 Báo cáo kết quả thực hiện công tác thông tin đối ngoại giai đoạn từ năm 2020 đến nay
Lượt xem: 0
Tải về 0
1299/BC-SNgV 14/08/2023 Báo cáo kết quả rà soát các của thanh tra kinh tế xã hội năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 0
1269/BC-SNgV 09/08/2023 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng phuc vụ kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
Lượt xem: 0
Tải về 0
1273/QĐ-SNgV 09/08/2023 Quyết định Về việc phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 1
1268/BC-SNgV 09/08/2023 Báo cáo kết quả tổng kết Luật tố tụng dân sự năm 2015
Lượt xem: 0
Tải về 0
1137/BC-SNgV 14/07/2023 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023, Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ và kết quả công tác tháng 7/2023, phương hướng, nhiệm vụ tháng 8/2023
Lượt xem: 0
Tải về 255
855/BC-SNgV 05/06/2023 Báo cáo công tác Thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 142
12345678910...