Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 16
  • Hôm nay: 841
  • Trong tuần: 5 895
  • Tổng lượt truy cập: 356734
  • Tất cả: 2978
Đăng nhập
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ ĐỐI NGOẠI

I. Thông tin về cơ quan:

          - Tên đầy đủ của cơ quan: Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại - Sở Ngoại vụ Cao Bằng.

          - Tên giao dịch viết tắt: INFORSCE

          - Địa chỉ: Đường Pác Bó, phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.    

          - Số điện thoại: +84-0206-39536866

          - Email đại diện: ttttdvdn@caobang.gov.vn    

 II. Cơ cấu chức năng nhiệm vụ :

* Vị trí và chức năng

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định số Nghị đinh 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ; trực thuộc sự quản lý của Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng; thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại; tổ chức các hoạt động phục vụ công tác đối ngoại của tỉnh và thực hiện, cung ứng các dịch vụ đối ngoại, các dịch vụ có liên quan đến hoạt động của các tổ chức và người nước ngoài tại Việt Nam cũng như các tổ chức của Việt Nam hoạt động có liên quan đến yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước tỉnh theo quy định.

* Nhiệm vụ và quyền hạn

- Tổ chức thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá giới thiệu về các hoạt động đối ngoại, kinh tế đối ngoại của tỉnh theo quy định của pháp luật về công tác thông tin đối ngoại.

- Tổ chức, cung cấp dịch vụ biên dịch, phiên dịch các thứ tiếng nước ngoài cho các tổ chức và cá nhân, các dự án hợp tác đầu tư hoặc các dự án viện trợ, các cuộc hội nghị, hội thảo quốc tế.

- Thẩm định bản dịch: Khách hàng có sẵn bản dịch mà không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền có thể liên hệ với Trung tâm để Trung tâm thẩm định và đóng dấu xác nhận lên bản dịch.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng, các trường, trung tâm ngoại ngữ và các tổ chức, cá nhân người nước ngoài để tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về ngoại ngữ, kiến thức ngoại giao và nghiệp vụ đối ngoại; bồi dưỡng đội ngũ biên dịch, phiên dịch có chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu hoạt động đối ngoại của tỉnh trong giai đoạn hội nhập quốc tế, góp phần mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế ở địa phương.

- Tư vấn, hướng dẫn cho các đối tượng có nhu cầu liên quan đến thủ tục xin cấp hộ chiếu, thị thực xuất, nhập cảnh cho người Việt Nam, thị thực nhập, xuất cảnh cho người nước ngoài, các thủ tục xin gia hạn thị thực tại Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật.

- Tư vấn, cung cấp dịch vụ làm hồ sơ du học tự phí, xin học bổng toàn phần hoặc bán phần cho các đối tượng có nhu cầu đi du học nước ngoài.

- Tuyển chọn, cung ứng lao động làm việc cho các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoạt động tại tỉnh Cao Bằng theo quy định tại Điều 2 và Điều 6 của Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20/10/1998 của Chính phủ.

- Tổ chức, cung cấp dịch vụ cho các đoàn giao lưu quốc tế, trao đổi kinh nghiệm của hoạt động dịch vụ đối ngoại nhà nước và đối ngoại nhân dân; tăng cường công tác tuyên truyền đối ngoại, hợp tác hữu nghị của nhân dân các nước đối với tỉnh Cao Bằng; tổ chức và hướng dẫn các đoàn nghiên cứu, khảo sát thị trường, học tập và trao đổi kinh nghiệm các cơ quan, tổ chức ở Việt Nam ra nước ngoài và của các tổ chức nước ngoài vào Việt Nam.

- Hướng dẫn, giúp đỡ các cơ quan, tổ chức nước ngoài trong việc xin đặt văn phòng đại diện, văn phòng dự án và phối hợp với các cơ quan hữu quan hướng dẫn các thủ tục mở văn phòng thương mại, văn phòng dự án trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức, cung cấp các dịch vụ cho hội nghị, hội thảo, tổ chức các sự kiện có yếu tố nước ngoài và các dịch vụ đối ngoại khác theo nhu cầu của các tổ chức và cá nhân.

 

III. Tổ chức bộ máy

 

- Bà:   Nguyễn Thị Ái Sa

- Chức vụ:  Giám đốc Trung tâm.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Trung Quốc học

- Điện thoại:   +84-0206-3953686

- Email:    santa@caobang.gov.vn

 

Ông:        Nông Trường Ninh

- Chức vụ: Phó giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Biên tập- xuất bản

- Điện thoại:   +84-0206-3953686

- Email:       ninhnt@caobang.gov.vn


- Bà:       Nông Thị Dung

- Chức vụ:  Biên dịch viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tiếng Trung Quốc

- Điện thoại:   +84-0206-3953686

- Email:      dungnt@caobang.gov.vn

:        Nguyễn Thị Cẩm

- Chức vụ:  Viên chức Trung tâm

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ thông tin

- Điện thoại:   +84-0206-3953686

- Email:       camnt@caobang.gov.vn

- ÔngNông Văn Hải

- Chức vụ:  Biên dịch viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành tiếng Anh

- Điện thoại:   +84-0206-3953686

- Email:       hainv.ngoaivu@caobang.gov.vn


- Ông:       Hoàng Hồng Biên

- Chức vụ:  Biên dịch viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngôn ngữ và văn hoá Trung Quốc

- Điện thoại:   +84-0206-3953686

- Email:                @caobang.gov.vn