Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 17
  • Hôm nay: 890
  • Trong tuần: 5 944
  • Tổng lượt truy cập: 356783
  • Tất cả: 3027
Đăng nhập
  • Phát động thi đua 6 tháng cuối năm 2021

    Nhằm tiếp tục hưởng ứng và phấn đấu thực hiện thắng lợi phong trào thi đua năm 2021 và đưa các phong trào thi đua yêu nước lan tỏa sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Sở Ngoại vụ đã có phát động phong trào thi đua 6 tháng cuối năm 2021 trong đó tập trung vào thực hiện một số nội dung: