Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 26
  • Trong tuần: 5 503
  • Tháng hiện tại: 17 894
  • Tổng lượt truy cập: 356843
Đăng nhập
Đại hội công đoàn cơ sở Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2023 – 2028
Lượt xem: 82
Ngày 26/4/2023, Công đoàn cơ sở Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Thạch Yến – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; đồng chí Phạm Văn Cao – Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng, cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động - đoàn viên Công đoàn Sở.
anh tin bai

Các đại biểu tham dự đại hội

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2023, Công đoàn Sở đã luôn hoàn thành tốt trách nhiệm là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho công chức, viên chức, người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên công đoàn Sở từng bước được cải thiện và nâng cao. Ban chấp hành Công đoàn đã tích cực phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đoàn kết, thi đua thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của công tác đối ngoại, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Công đoàn Sở Ngoại vụ đã thực hiện tốt chức năng tham gia, giám sát đảm bảo chế độ, quyền lợi của cán bộ, đoàn viên theo đúng quy định của pháp luật; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên công đoàn, trong nhiệm kỳ đã giới thiệu được 10 quần chúng ưu tú  để Chi bộ xem xét đề nghị Đảng ủy cử đi học lớp cảm tình Đảng, trong đó làm thủ tục kết nạp Đảng đối với 09 đoàn viên. Tổ chức phát động thi đua trong đoàn viên công đoàn; tổ chức các hoạt động giao lưu, học tập kinh nghiệm, văn nghệ, thể thao tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên công đoàn; làm tốt công tác thăm hỏi, động viên cán bộ đoàn viên khi ốm đau, gặp khó khăn trong cuộc sống, tạo tình cảm gắn bó giữa đoàn viên công đoàn, giúp cán bộ đoàn viên phấn khởi, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn Sở Ngoại vụ cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động, từ đó phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

anh tin bai

Đồng chí Hoàng Thạch Yến, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Thạch Yến – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh và đồng chí Phạm Văn Cao – Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng đánh giá cao những kết quả Công đoàn cơ sở Sở Ngoại vụ đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ tới cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn cơ sở Sở Ngoại vụ tiếp tục thực hiện tốt sự chỉ đạo, lãnh đạo của Chi ủy Chi bộ, của Công đoàn cấp trên trong tổ chức hoạt động công đoàn. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đoàn viên, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đoàn viên; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đoàn viên, nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của CĐCS nhiệm kỳ 2023 -2028 tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động (như gắn với chuyển đổi số, cải cách hành chính...), tham gia sâu rộng các phong trào hoạt động, tăng cường nâng cao công tác kiểm tra; xây dựng CĐCS vững mạnh, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua; tích cực học tập, bồi dưỡng, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tổ chức thực hiện tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ và công tác biên giới lãnh thổ quốc gia trên địa bàn tỉnh. 

anh tin bai

      Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội.

Đại hội đã tín nhiệm bầu 03 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 – 2028; đồng chí Triệu Thị Kiều Dung, Phó Giám đốc Sở được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch công đoàn Sở nhiệm kỳ 2023- 2028. Đại hội cũng bầu 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh nhiệm kỳ 2023- 2028.

Nguyễn Cẩm