Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 153
  • Trong tuần: 5 095
  • Tháng hiện tại: 15 098
  • Tổng lượt truy cập: 412135
Đăng nhập
Khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp sơ kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 969
Tại Sở Ngoại vụ, chiều 13/7/2023 Khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp tỉnh cao Bằng tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua - khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đaọ các đơn vị trong Khối thi đua bao gồm: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (Trưởng khối), Sở Ngoại vụ (Phó Trưởng khối), Văn ph&og
anh tin bai

Các đại biểu tại hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2023, các đơn vị trong Khối thi đua đã tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của đơn vị với nhiều hình thức đa dạng; thông qua các hoạt động thi đua của khối, các đơn vị thành viên đã cụ thể hoá nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với tính chất, đặc điểm, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Các nội dung phong trào thi đua của các đơn vị gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chủ động triển khai các nhiệm vụ công tác, phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố trong tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ cơ bản đảm bảo kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cấp trên giao. Qua đó đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Tuy nhiên, việc triển khai tổ chức phong trao thi đua ở một số đơn vị trực thuộc có lúc chưa kịp thời; việc thực hiện biểu dương, khen thưởng điển hình, tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” có lúc còn lúng túng và chưa được thường xuyên, liên tục.  

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo của cụm thi đua. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ của cụm thi đua để triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2023.

Hội nghị thống nhất trong 6 tháng cuối năm 2023, các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua tiếp tục bám sát kế hoạch công tác của ngành, các nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; tiếp tục thực hiện việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước tại cơ quan, đơn vị, đảm bảo hoạt động theo đúng chức năng quản lý nhà nước, hoàn thành các nhiệm vụ cấp trên giao; quan tâm đến việc tổ chức phát động các phong trào thi đua; bên cạnh đó, Khối thi đua cần nghiên cứu, tổ chức các hoạt động chung của khối, để qua đó, động viên, khích lệ cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị tích cực tham gia các phong trào thi đua.

 

Nguyễn Cẩm