Tổng số: 190
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
740/BC-SNgV 17/05/2023 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023, Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ và kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Sở Ngoại vụ
Lượt xem: 0
Tải về 231
741/BC-SNgV 17/05/2023 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023, Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ và kết quả công tác tháng 5/2023, phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2023 của Sở Ngoại vụ
Lượt xem: 0
Tải về 153
691/KH-SNgV 08/05/2023 Kế hoạch Phát động thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)
Lượt xem: 0
Tải về 139
683/BC-SNgV 05/05/2023 Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 0
Tải về 4
667/KH-SNgV 04/05/2023 KẾ HOẠCH Xây dựng đơn vị học tập của Sở Ngoại vụ
Lượt xem: 0
Tải về 5
634/KH-SNgV 26/04/2023 Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 3
560/BC-SNgV 17/04/2023 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023, Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ và kết quả công tác tháng 4/2023, phương hướng, nhiệm vụ tháng 5/2023
Lượt xem: 0
Tải về 2
550/KH-SNgV 14/04/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 2
541/BC-SNgV 14/04/2023 V/v Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH năm 2021-2022, Quý I/2023, ước tình hình KTXH 6 tháng và cả năm 2023, ước kết quả đạt được trong thời gian còn lại của Kế hoạch phát triển KTXH giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 0
Tải về 5
543/KH-SNgV 14/04/2023 Kế hoạch thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU ngày 11/11/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng và đổi mới cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư chiến lược của Sở Ngoại vụ Cao Bằng năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 1
12345678910...