Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 14
  • Hôm nay: 246
  • Trong tuần: 5 188
  • Tổng lượt truy cập: 412228
  • Tất cả: 2140
Đăng nhập
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY LÃNH ĐẠO

Tên cơ quan: SỞ NGOẠI VỤ CAO BẰNG

Địa chỉ: Đường Pác Bó, Phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: 0206 3 858 692 – Fax: 0206 3 858 511
Website: http://songoaivu.caobang.gov.vn
Email: songoaivu@caobang.gov.vn      

CƠ CẤU TỔ CHỨC

THÔNG TIN LIÊN HỆ

1. Ban Giám đốc.

     * Ông ĐOÀN TRỌNG HÙNG

          - Chức vụ:  Giám đốc Sở

          - Trình độ chuyên môn:  ThS. Luật

          - Điện thoại:  (+84) 0206 3851546

          - Email: hungqh@gmail.com

      Ông NÔNG VĂN HƯNG

          - Chức vụ:  Phó Giám đốc Sở

          - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hóa học

          - Điện thoại:   (+84) 0206 3857616

      * Bà TRIỆU THỊ KIỀU DUNG

          - Chức vụ:  Phó Giám đốc sở

          - Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ ngôn ngữ

          - Điện thoại:   (+84) 0206 3855689

         - Email:      dungttk@caobang.gov.vn


2. Văn phòng

    * Ông: Đinh Quang Sự - Chức vụ: Phó Chánh văn phòng; ĐT:  

    * Ông: Hoàng Khánh Trà - Chức vụ: Phó Chánh văn phòng; ĐT:  0206.3.852.143

     * Phòng văn thư:

      SĐT CQ: 0206.3.858.692 - Fax: 0206.3.858 511 

     * Phòng kế toán:

     - SĐT: 0206 3 853 146


3. Hợp tác quốc tế - Lãnh sự người Việt Nam ở nước ngoài

     * Bà: Mã Thị Nương - Chức vụ: Trưởng phòng - SĐT: 0206 3888866 - Email: nuongmt@caobang.gov.vn     

     * Bà: Trần Thị Ước  - Chức vụ: Phó Trưởng phòng - SĐT: 0206 3 857 597 - Email: uoctt@caobang.gov.vn


4. Quản lý Biên giới

    * Bà: Phan Thị Thu Huyền - Chức vụ: Trưởng phòng  - SĐT: 0206 3 857 598 - Email: huyenptt@caobang.gov.vn

    * Bà: Phương Thị Nương - Chức vụ: Phó Trưởng phòng  - SĐT: 0206 3 888 866 - Email: 

5. Thanh Tra Sở

    * Ông: Nguyễn Quang Hòa - Chức vụ: Chánh Thanh tra - SĐT: 0206 3 953 405 - Email: hoanq@caobang.gov.vn

    * Ông: Nông Văn Hình - Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra - Email: hinhnv@caobang.gov.vn


6. Trung tâm thông tin và Dịch vụ đối ngoại

   * Bà: Nguyễn Thị Ái Sa - Chức vụ:  Giám đốc Trung tâm - SĐT: 0206 3 953 686 - Email: santa@caobang.gov.vn

   * Ông: Nông Trường Ninh - Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm - SĐT: 0206 3 838 699 Email: ninhnt.sngv@caobang.gov.vn