Báo cáo kết quả thực hiện công tác thông tin đối ngoại giai đoạn từ năm 2020 đến nay
Số ký hiệu văn bản 1342/BC-SNgV
Ngày ban hành 21/08/2023
Ngày hiệu lực 21/08/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện công tác thông tin đối ngoại giai đoạn từ năm 2020 đến nay
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
Người ký duyệt Phạm Văn Cao
Tài liệu đính kèm bao-cao-cong-tac-thong-tin-doi-ngoai-tu-2020-den-nay.pdf