Báo cáo công tác Thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm 2023
Số ký hiệu văn bản 855/BC-SNgV
Ngày ban hành 05/06/2023
Ngày hiệu lực 05/06/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo công tác Thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
Người ký duyệt Phạm Văn Cao
Tài liệu đính kèm bc-6-thang-2023-so-ngoai-vu.pdf