Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023, Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ và kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Sở Ngoại vụ
Số ký hiệu văn bản 740/BC-SNgV
Ngày ban hành 17/05/2023
Ngày hiệu lực 17/05/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023, Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ và kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Sở Ngoại vụ
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
Người ký duyệt Phạm Văn Cao
Tài liệu đính kèm bc-6-thang-2023-so-ngoai-vu.pdf