Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 683/BC-SNgV
Ngày ban hành 05/05/2023
Ngày hiệu lực 05/05/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
Người ký duyệt Phạm Văn Cao
Tài liệu đính kèm bao-cao-so-ket-03-nam-thuc-hien-chuong-trinh-mtqg-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dong-bao-dttsmn-giai-doan-2021-2025.pdf