Kế hoạch thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU ngày 11/11/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng và đổi mới cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư chiến lược của Sở Ngoại vụ Cao Bằng năm 2023
Số ký hiệu văn bản 543/KH-SNgV
Ngày ban hành 14/04/2023
Ngày hiệu lực 14/04/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU ngày 11/11/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng và đổi mới cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư chiến lược của Sở Ngoại vụ Cao Bằng năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
Người ký duyệt Phạm Văn Cao
Tài liệu đính kèm ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-so-09-cua-tinh-uy-nam-2023.pdf