Báo cáo Kết quả công tác thông tin đối ngoại quý I/2023
Số ký hiệu văn bản 476/BC_ SNgV
Ngày ban hành 31/03/2023
Ngày hiệu lực 31/03/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả công tác thông tin đối ngoại quý I/2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
Người ký duyệt Phạm Văn Cao
Tài liệu đính kèm bc-cong-tac-ttdn-quy-i-2023.pdf