V/v Báo cáo kết quả 03 năm triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19
Số ký hiệu văn bản 411/SNgV-VP
Ngày ban hành 24/03/2023
Ngày hiệu lực 24/03/2023
Trích yếu nội dung V/v Báo cáo kết quả 03 năm triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản dự thảo
Người ký duyệt Nông Văn Hưng
Tài liệu đính kèm bao-cao-covid-19-trong-3-nam-qua.pdf