Báo cáo kết quả, số liệu 2 năm việc triển khai thực hiện Kết luận 01
Số ký hiệu văn bản 184-BC/CB
Ngày ban hành 24/03/2023
Ngày hiệu lực 24/03/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả, số liệu 2 năm việc triển khai thực hiện Kết luận 01
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
Người ký duyệt Phạm Văn Cao
Tài liệu đính kèm 184cb.pdf