Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023, Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ và kết quả công tác Quý I/2023, phương hướng, nhiệm vụ tháng 4/2023 của Sở Ngoại vụ
Số ký hiệu văn bản 362/BC-SNgV
Ngày ban hành 16/03/2023
Ngày hiệu lực 16/03/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023, Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ và kết quả công tác Quý I/2023, phương hướng, nhiệm vụ tháng 4/2023 của Sở Ngoại vụ
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
Người ký duyệt Phạm Văn Cao
Tài liệu đính kèm bc-quy-i-2023-so-ngoai-vu.pdf