Kế hoạch Công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật 2023
Số ký hiệu văn bản 239/KH-SNgV
Ngày ban hành 20/02/2023
Ngày hiệu lực 20/03/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
Người ký duyệt Phạm Văn Cao
Tài liệu đính kèm 239.pdf