Kế hoạch thực hiện Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 06/01/2023 của Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 231/KH-SNgV
Ngày ban hành 17/02/2023
Ngày hiệu lực 17/02/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 06/01/2023 của Chính phủ
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
Người ký duyệt Phạm Văn Cao
Tài liệu đính kèm 231.pdf