Kế hoạch triển khai công tác Thông tin đối ngoại năm 2023
Số ký hiệu văn bản 142/KH-SNgV
Ngày ban hành 03/02/2023
Ngày hiệu lực 03/02/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai công tác Thông tin đối ngoại năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật, Văn bản hành chính
Người ký duyệt Phạm Văn Cao
Tài liệu đính kèm 142.pdf