Báo cáo kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1920/BC-SNgV
Ngày ban hành 08/12/2022
Ngày hiệu lực 08/12/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật, Văn bản hành chính
Người ký duyệt Phạm Văn Cao
Tài liệu đính kèm BC thực hiện kỷ cương_kỷ luật hành chính_vh công vụ năm 2022.pdf