Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay: 254
  • Trong tuần: 5 196
  • Tháng hiện tại: 15 199
  • Tổng lượt truy cập: 412236
Đăng nhập
Tăng cường thông tin tuyên truyền và tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX
Lượt xem: 54
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng vừa ban hành công văn số 1141-CV/BTGTU ngày 13/6/2023, đề nghị Hội Nhà báo, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, các Sở ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí tỉnh, Ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện, thành phố và các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tăng cường thông tin tuyên truyền và tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX (Giải thưởng) theo nội dung Công văn số 5502, ngày 29 tháng 5 năm 2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương.
anh tin bai

Ban chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại họp báo phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX

 Nội dung công văn nêu rõ, để góp phần vào thành công của Giải thưởng, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao uy tín, vị thế của Đảng và đất nước ta trên trường quốc tế, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng đề nghị các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác thông tin tuyên tuyền; vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, nhất là lực lượng kiều bào, người nước ngoài hưởng ứng tham gia Giải thưởng; chỉ đạo, đôn đốc và tạo điều kiện thuận lợi để phóng viên, biên tập viên, cán bộ, đảng viên tích cực tham gia Giải thưởng.

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX do Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại phát động, Ban Tuyên giáo Trung ương (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại) chủ trì, phối hợp với các cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức. Giải thưởng trao tặng cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm, sản phẩm xuất sắc trong lĩnh vực thông tin đối ngoại.

Theo thể lệ, về đối tượng tham gia, mọi công dân Việt Nam và nước ngoài đều có thể gửi tác phẩm, sản phẩm thông tin đối ngoại tham gia Giải thưởng. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 10 tác phẩm, sản phẩm thông tin đối ngoại tham gia Giải thưởng phù hợp với các điều kiện. Thành viên Hội đồng Giải thưởng, Hội đồng Chung khảo, Hội đồng Sơ khảo không được tham gia Giải thưởng.

Về nội dung, tác phẩm, sản phẩm có sức lan tỏa trong nước và quốc tế; phục vụ hiệu quả công tác thông tin đối ngoại. Giới thiệu đến thế giới về tình hình Việt Nam, đặc biệt là đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trên mọi lĩnh vực; những thành tựu trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế, bảo đảm quyền con người…; vẻ đẹp đất nước, con người, lịch sử, văn hóa, di sản, tri thức khoa học Việt Nam, lan tỏa hệ giá trị quốc gia - dân tộc, hệ giá trị văn hóa và con người Việt Nam; quan điểm, lập trường và những đóng góp tích cực, hiệu quả của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế và khu vực. Phản ánh chân thực, đa dạng về thế giới, giới thiệu những tinh hoa văn hóa nhân loại và tư tưởng tiến bộ của thời đại phù hợp với quan điểm, đường lối của Đảng, văn hóa của Việt Nam đến với Nhân dân trong nước. Đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc về Việt Nam, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thể hiện tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, khát vọng mạnh mẽ xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phản ánh sự hỗ trợ, giúp đỡ và tình cảm của bạn bè quốc tế dành cho Việt Nam; khẳng định vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nội dung Công văn xem tại đây: Tải về

Nguyễn Cẩm