Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp và tổ chức đến Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng

Thực hiện Kế hoạch số 2565/KH – UBND, ngày 23/7/2020 của Ủy ban nhân  dân tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/04/2019 của  Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng  nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Sở Ngoại vụ Cao Bằng thông báo công khai địa chỉ đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, phiền hà đối  với người dân và doanh nghiệp của Cán bộ công chức, viên chức, người lao động  Sở Ngoại vụ trong giải quyết công việc.

1. Số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử

- Số điện thoại đường dây nóng: 0206 3953405 hoặc 0949067386

- Hộp thư điện tử: thanhtrasongoaivucaobang@gmail.com

2. Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị, tố cáo của công dân và doanh  nghiệp tại Sở Ngoại vụ Cao Bằng

Công dân và doanh nghiệp có thể gửi thông tin phản ánh qua hộp thư điện tử hoạch trực tiếp đến Thanh tra Sở để phản ánh, kiến nghị, tố cáo về hành vi nhũng  nhiễu, gây phiền hà của cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm  quyền quản lý Sở Ngoại vụ trong thực thi công vụ.

Địa chỉ: Sở Ngoại vụ Cao Bằng – đường Pác Bó – phường Ngọc xuân – thành  phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

3. Nội dung phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận

Thông tin phản ánh, kiến nghị, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong  giải quyết công việc thuộc thẩm quyền quản lý Sở Ngoại vụ.

4. Yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị

- Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ.

- Thể hiện rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Nêu rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ (hoặc địa chỉ thư kín khi cần liên  hệ của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.

- Đối với các nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện theo quy định tại Luật khiếu nại, tố cáo hiện hành.

5. Thời gian tiếp nhận thông tin

- Qua điện thoại: 24/24 giờ trong ngày làm việc.

- Qua thư điện tử: Thường xuyên.

6. Bảo mật thông tin

Sở Ngoại vụ bảo mật thông tin của công dân, doanh nghiệp có phản ánh, kiến  nghị về hành vi vi phạm của cán bộ công chức, viên chức và người lao động thuộc  Sở Ngoại vụ trong lĩnh vực thực thi công vụ quy định.

Sở Ngoại vụ trân trọng thông báo đến các tổ chức, cá nhân, người dân và doanh  nghiệp biết để liên hệ./.