THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập 3
Đăng nhập

Kiểm tra công tác đối ngoại và biên giới lãnh thổ tại huyện Bảo Lâm

Ngày 21/11/2022, Đoàn công tác của Sở Ngoại vụ tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác đối ngoại và Quản lý biên giới lãnh thổ tại huyện Bảo Lâm. Đồng chí Phạm Văn Cao, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ làm trưởng đoàn. Làm việc với Đoàn có đồng chí Đoàn Trọng Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Bảo Lâm, đại diện lãnh đạo UBND huyện, cùng các phòng chuyên môn liên quan và đồn Biên phòng đóng quân trên địa bàn huyện.

Tổng kết công tác Thông tin đối ngoại vùng dân tộc thiểu số theo Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 16/01/2023, Sở Ngoại vụ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nội dung “Thực hiện thông tin đối ngoại vùng dân tộc thiểu số theo Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ” thuộc Dự án 10, Tiểu dự án 1, Nội dung số 2 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ năm 2022. Tham dự có lãnh đạo Sở Ngoại vụ; Lãnh đạo, chuyên viên Ban Dân tộc tỉnh; thành viên tổ công tác thực hiện Chương trình của Sở Ngoại vụ.

Thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Cao Bằng
Thông báo, hướng dẫn của UBND tỉnh Cao Bằng