Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 19
  • Hôm nay: 228
  • Trong tuần: 6 556
  • Tháng hiện tại: 25 506
  • Tổng lượt truy cập: 319585
Đăng nhập
Triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12/2022
Lượt xem: 123
Ngày 05/12, Sở Ngoại vụ tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 11/2022 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12/2022. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo sở, cán bộ chủ chốt, đồng chí Phạm Văn Cao, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Phạm Văn Cao, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ phát biểu

kết luận cuộc họp

Trong tháng 11/2022, Sở Ngoại vụ đã tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch Hoạt động đối ngoại của tỉnh năm 2023; Báo cáo và đề xuất tham dự trực tuyến Hội thảo với Tập đoàn Operon (Phần Lan). Dự thảo Thư của Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng Lãnh đạo Khu ủy, chính quyền nhân dân khu tự trị dân tộc Choang được bầu  vào Ủy  viên  Ban Chấp hành Trung ương khóa XX; đề xuất một số hoạt động với Nhật Bản nhân kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt  Nam - Nhật Bản  (21/9/1973 –21/9/2023). Thực hiện tốt công tác tham mưu về tiếp nhận dự án, phi dự án theo quy định 03 khoản viện trợ cho tỉnh.

Tham mưu tổ chức kiểm tra một số khu vực biên giới có nguy cơ cao ảnh hưởng đến đường biên cột mốc. Phối hợp với Ban quản lý án, đơn vị tư vấn thiết kế và các đơn vị liên quan triển khai các thủ tục tiếp theo đối với công trình kè bảo vệ mốc và tôn tạo khu vực mốc 836(2). Tham mưu xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 07/2011/NĐ-CP ngày 25/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về biện pháp kinh tế bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; báo cáo việc xây dựng, hoàn chỉnh cơ chế hợp tác với Trung Quốc đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới đất liền hai nước năm 2022. Phối hợp với Ban Quản lý thác Bản Giốc rà soát, bổ sung phương án vận hành thí điểm cho du khách hai Bên qua lại khu cảnh quan thác Bản Giốc để tham mưu cho Văn phòng Thường trực tổ chức hội đàm với Tổ Công tác liên ngành Quảng Tây.

Tổ chức đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác đối ngoại và quản lý biên giới lãnh thổ tại UBND các huyện Thạch An và Bảo Lâm. Trong tháng đã tiếp nhận 833 văn bản đến và ban hành 246 văn bản đi. Thực hiện tốt công tác nội chính, chế độ báo cáo, đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động đúng theo quy định của pháp luật; chuẩn bị chu đáo công tác hậu cần cho việc đón tiếp các đoàn công tác đến làm việc tại tỉnh; chuẩn bị chu đáo cho lãnh đạo Sở đi công tác. Tham mưu thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, thi đua khen thưởng, đào tạo, bồi dưỡng, tham mưu góp ý đối với các văn bản của các cơ quan đơn vị và các văn bản quy phạm pháp luật. Tham mưu xây dựng các báo cáo, Kế hoạch theo quy định.

Chủ trì phối hợp với UBND các huyện tổ chức thực hiện nội dung “Thực hiện thông tin đối ngoại vùng dân tộc thiểu số theo Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ” thuộc Dự án 10, Tiểu dự án 1, Nội dung số 2 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ năm 2022 bằng việc tuyên truyền trực tiếp tại 7 huyện gồm: Hòa An, Hà Quảng, Nguyên Bình, Quảng Hòa, Thạch An, Trùng Khánh, Hạ Lang cho 700 người bao gồm cán bộ công chức cấp huyện, cấp xã; người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện công tác biên dịch, phiên dịch các tài liệu, thư trao đổi, biên bản ghi nhớ hội đàm phục vụ công tác đối ngoại của tỉnh và một số cá nhân và đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh có nhu cầu được 15 thư trao đổi, thư phúc đáp.

Đại diện lãnh đạo văn phòng phát biểu tại cuộc họp

Tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các đơn vị đã trao đổi thảo luận, bổ sung, làm rõ những nhiệm vụ đã triển khai; đồng thời, nêu rõ những hạn chế, nguyên nhân và đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Cao nhấn mạnh đây là tháng cuối cùng thực hiện nhiệm vụ năm 2022, thời gian còn rất ít nên từng đơn vị, cá nhân tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động, đoàn kết, phối hợp thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra, không để tồn đọng các nhiệm vụ đã đăng ký trong chương trình hoạt động năm 2022.

Về nhiệm vụ cụ thể tháng 12, đồng chí yêu cầu các phòng tham mưu theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục tập trung phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh như tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trình Bộ Ngoại giao về Kế hoạch đoàn ra, đoàn vào cấp tỉnh. Tham mưu đề xuất UBND tỉnh ký kết Bản ghi giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và Bộ Tư lệnh Ấn độ dương - Thái Bình dương, Bộ Quốc phòng, chính phủ Hoa Kỳ. Tổ chức thăm, chào xã giao các Đại sứ quán, các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài có quan hệ với tỉnh. Tiếp tục triển khai các thủ tục tiếp theo đối với công trình kè bảo vệ mốc và tôn tạo khu vực mốc 836(2) đúng quy định. Rà soát các nội dung liên quan đến lễ vận hành thí điểm cho du khách qua lại khu cảnh quan thác Bản Giốc và phương án vận hành thí điểm phù hợp với tình hình hiện nay. Tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, giải quyết các vấn đề nảy sinh trên biên giới. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, báo cáo, tổng hợp, hậu cần, phục vụ, công tác tổ chức cán bộ, công tác cải cách hành chính, tập trung thực hiện tốt công tác đánh giá phân loại cán bộ, công tác thi đua khen thưởng, tổng kết công tác năm 2022 của Sở, của Khối thi đua theo quy định. Tiếp tục khai thác thông tin đối ngoại tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông theo chủ đề, chủ điểm để đăng lên Trang Thông tin đối ngoại Cao Bằng và Trang Thông tin điện tử Sở Ngoại vụ Cao Bằng.

Vi Trường