Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 276
  • Trong tuần: 3 248
  • Trong tháng: 10 467
  • Tất cả: 213410
Đăng nhập
Lượt xem: 50

Triển khai thực hiện kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Ngày 13/4/2022, Chi bộ Sở Ngoại vụ đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cho toàn thể Đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Sở.

Tại hội nghị, đồng chí Đoàn Trọng Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư chi bộ, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã phổ biến, quán triệt Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về Kết luận Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng về hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; một số điểm mới trong Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Kế hoạch số 110-KH/TU ngày 10/2/2022 của Tỉnh ủy Cao Bằng về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và một số Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Trung ương, của tỉnh mới ban hành.

Kết luận số 21 cũng đã có rất nhiều điểm mới được điều chỉnh, bổ sung so với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII như: xây dựng hệ thống chính trị; làm rõ hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái; Điểm mới trong nhiệm vụ, giải pháp: tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ vi phạm. Tập trung vào phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức….;

Đối với Quy định số 37 của Ban chấp hành Trung ương về quy định những điều đảng viên không được làm; Đồng chí cũng phổ biển đến toàn thể đảng viên trong chi bộ được biết những điểm mới so với Quy định 47 của Ban Chấp Hành Trung ương khóa XI như: Đảng viên không được can thiệp, tác động vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo để bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tác động, ép buộc, mua chuộc tổ chức, cá nhân để giảm trách nhiệm, hình phạt cho người khác”; “Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận giả, không hợp pháp; nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định”....  Bên cạnh đó đồng chí cũng đã chia sẻ, cung cấp một số thông tin thời sự về tình hình trong nước, quốc tế, địa phương và một số văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp đến với đảng viên trong chi bộ.

Đồng chí Đoàn Trọng Hùng, Bí thư chi bộ, Giám đốc Sở Ngoại vụ

kết luận tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Sở Ngoại vụ phải nắm vững những nội dung cơ bản, trọng tâm của Kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến sự lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ và cá nhân từng đảng viên.

 

Nông Dung