Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 240
  • Trong tuần: 3 212
  • Trong tháng: 10 431
  • Tất cả: 213374
Đăng nhập
Lượt xem: 59

Sở Ngoại vụ làm việc với huyện Nguyên Bình về tình hình thực hiện các hoạt động đối ngoại

Ngày 17/9, đoàn công tác Sở Ngoại vụ do đồng chí Triệu Thị Kiều Dung, Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn làm việc với huyện Nguyên Bình về tình hình thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn giai đoạn từ năm 2018 đến nay.
Làm việc với đoàn có lãnh đạo HĐND, UBND huyện; lãnh đạo một số phòng, ban, ngành đoàn thể huyện và các xã được hưởng lợi viện trợ từ tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

 

Đồng chí  Triệu Thị Kiều Dung, phó Giám đốc Sở Ngoại vụ phát biểu tại buổi làm việc với huyện Nguyên Bình.

Từ năm 2018 đến nay, huyện Nguyên Bình có 5 tổ chức phi chính phủ nước ngoài viện trợ thực hiện 17 dự án với tổng kinh phí 271.636 USD. Dự án tài trợ các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, chăm sóc y tế, phát triển nông thôn, bảo vệ môi trường, chăm sóc, bảo vệ phụ nữ và trẻ em, an sinh xã hội.

Trong đó, các dự án được đầu tư hỗ trợ cao như: Ngôi làng hy vọng (ngân hàng trâu, bò) thực hiện tại các xã: Vũ Nông, Thành Công, Hoa Thám, Ca Thành với tổng nguồn vốn 88.945 USD triển khai thực hiện năm 2019; Dự án tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả đất và tài nguyên rừng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020 - 2023 với tổng nguồn vốn 93.309 USD; Dự án ngôi làng hi vọng giai đoạn 2021 - 2024 tại xã Triệu Nguyên với tổng nguồn vốn 34.700 USD; Dự án nâng cao sức khỏe cho học sinh dân tộc thiểu số thông qua cung cấp nước sạch an toàn và bền vững với tổng nguồn vốn gần 21.000 USD.

Các dự án triển khai thực hiện góp phần tích cực vào việc cải thiện hạ tầng cơ sở giáo dục, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, nhất là đối với trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số.

Huyện kiến nghị: Tổ chức phi chính phủ nước ngoài triển khai dự án trên địa bản phải có cơ chế đặc thù trong thẩm định, tiếp nhận viện trợ theo hướng cắt giảm thủ tục, thời gian thẩm định dự án; tăng cường giám sát trong quá trình triển khai các hoạt động viện trợ; triển khai nhiều chương trình, dự án quy mô lớn, giúp nhân dân từng bước giảm bớt khó khăn, tạo thuận lợi cho huyện phát triển kinh tế.

Đoàn công tác đề nghị huyện tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác tiếp nhận các dự án, từ đầu vào đến quá trình triển khai, sản phẩm đầu ra đến khi kết thúc đảm bảo đúng theo các quy trình khép kín. Quá trình thực hiện chủ động trao đổi thông tin với các cấp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn; chỉ đạo người dân tiếp tục duy trì các mô hình đã được tài trợ, huyện và xã xây dựng kế hoạch, phương án triển khai khi có dự án kết thúc. Các xã tham mưu cho huyện chủ trì tổ chức hội nghị đánh giá kết quả, những mô hình đã được tiếp nhận, bên cạnh cơ quan chức năng huyện, tỉnh tham dự, cần có các nhà tài trợ dự án nước ngoài đến tham quan một số mô hình điểm nhằm kêu gọi, thu hút đầu tư. Tỉnh tiếp tục tạo điều kiện mở các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng công tác đối ngoại khi huyện có nhu cầu.

Vi Trường