Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 374
  • Trong tuần: 3 335
  • Trong tháng: 11 529
  • Tất cả: 197080
Đăng nhập
Lượt xem: 37

Sở Ngoại vụ: Triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022

Ngày 24/6/2022, Sở Ngoại vụ Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá công tác Đảng, công tác chính quyền 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Đoàn Trọng Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị cho biết 6 tháng đầu năm 2022 Ban chi uỷ, Ban giám đốc Sở đã tập chung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2022. Tổ chức các buổi sinh hoạt thường kỳ và chuyên đề, họp giao ban cán bộ chủ chốt thường xuyên nhằm đánh giá kết quả đạt được, phân tích những khó khăn, tồn tại, vướng mắc và đưa ra các giải pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

Trong công tác quản lý biên giới, kịp thời tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các huyện biên giới tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời theo đúng chức năng, thẩm quyền các văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các ngành liên quan giải quyết các khu vực hai Bên có nhận thức khác nhau trong quá trình phía Trung Quốc xây dựng hàng rào khống chế, ngăn chặn trên biên giới. Tham mưu thực hiện tốt công tác cửa khẩu lối mở trên địa bàn tỉnh; Tham mưu triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch Thác Bản Giốc (Đức Thiên) Việt Nam - Trung Quốc.

Sở chủ động đề xuất, tham mưu với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh nội dung, chương trình hợp tác quốc tế phù hợp với tình hình dịch bệnh, tham mưu cho tỉnh cho phép tổ chức tổng số 09 hội nghị trực tuyến; trong đó có 01 hội nghị trực tuyến cấp tỉnh, 08 hội thảo trực tuyến cấp sở, ngành. Nổi bật là đã tham mưu cho Tỉnh tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến Gặp gỡ đầu xuân năm 2022 và Hội nghị lần thứ 13 Uỷ ban công tác liên hợp giữa các tỉnh Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang (Việt Nam) và Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Công tác quản lý hoạt động của các tổ chức Phi chính phủ nước ngoàiđược quan tâm triển khai với 16 dự án, phi dự án do 06 tổ chức phi chính phủ nước ngoài và 02 tổ chức hội tài trợ, triển khai thực hiện với tổng ngân sách cam kết 2,17 triệu USD, giá trị giải ngân thực tế đạt 1,11 triệu USD.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, đã ban hành 810 văn bản đi. Bộ phận một cửa luôn tạo điều kiện thuận lợi nhằm giải quyết hồ sơ thủ tục nhanh gọn cho các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác tại Sở. Công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, kỷ luật kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ được quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả. Công tác thanh tra đối ngoại, thực hiện Quy chế phối hợp thường xuyên với Ban Nội chính, Thanh tra tỉnh trong công tác phòng, chống tham nhũng nhằm phát hiện, xử lý kịp thời mọi vướng mắc trong phạm vi cơ quan quản lý. Công tác thông tin đối ngoại, phục vụ lễ tân, biên phiên dịch được duy trì hiệu quả, đáp ứng nhu cầu công tác đối ngoại của tỉnh.

Trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, Chi bộ, Ban giám đốc Sở thường xuyên quan tâm, chăm lo thực hiện công tác tổ chức, công tác cán bộ, đảng viên; tham gia ý kiến, thực hiện công tác quy hoạch cán bộ; chỉ đạo thực hiện việc bổ nhiệm, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ đúng quy trình. Thực hiện chế độ làm việc theo quy chế, đảm bảo nguyên tắc tập chung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Thường xuyên có sự tìm tòi đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ, các cuộc họp giao ban tuần, tháng; Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được Ban chi uỷ nghiêm túc thực hiện.

Bên cạnh các kết quả công tác đối ngoại quan trọng đã đạt được. một số nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn tại một số bộ phận, cá nhân còn lúng túng, chưa chủ động tham mưu, đề xuất; một số nội dung tham mưu còn chậm, chất lượng chưa cao, vẫn còn một số nhiệm vụ quá hạn, công tác phục vụ có mặt chưa thật sự chu đáo, kịp thời. Một số ít đảng viên chưa nêu cao tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình trong các buổi sinh hoạt. Tại Hội nghị, nhiều vấn đề được trao đổi, thảo luận về nâng cao chất lượng công tác tham mưu; công tác phối hợp Sở Ngoại vụ đối với các cơ quan, đơn vị và các đối tác nước ngoài; các nhiệm vụ cần triển khai 6 tháng cuối năm 2022.

Đồng chí Đoàn Trọng Hùng phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Trọng Hùng, Bí thư chi bộ, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức, người lao động Sở Ngoại vụ về các kết quả công tác trong 6 tháng đầu năm 202; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tư tưởng chính trị, đổi mới phương thức tuyên truyền, sinh hoạt chi bộ phù hợp, hiệu quả; tăng cường công tác xây dựng đảng, công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật, kỷ cương công vụ. Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Đề án mở rộng đối ngoại, chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030; tham mưu tổ chức thành công Chương trình "Giới thiệu Cao Bằng năm 2022" tại Hà Nội; Phối hợp tổ chức “Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân” của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam năm 2022 tại tỉnh. Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị 1326/CT-TTg ngày 27/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc và Hiệp định Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Đức Thiên) Việt Nam - Trung Quốc. Phối hợp rà soát, hoàn chỉnh phương án tổ chức Lễ vận hành thí điểm cho du khách qua lại khu cảnh quan hai Bên sau khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát.

Tiếp tục quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại của tỉnh. Chỉ đạo, điều hành tốt công tác cải cách hành chính, thi đua khen thưởng, công tác nội chính của Sở. Tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đảng viên và quần chúng, tiếp tục phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức và người lao động trong công tác cán bộ, phòng chống tham nhũng, lãng phí, sử dụng tài sản công, công khai minh bạch về tài chính, tài sản công.

Đồng chí yêu cầu thời gian tới các phòng, trung tâm, từng cá nhân nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ. Chủ động, tích cực, phát huy vai trò, trách nhiệm, đổi mới, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong tham mưu, đề xuất, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác chuyên môn, rà soát, hoàn thành các Chương trình, nhiệm vụ công tác trong năm 2022.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 cá nhân

Nhân dịp này, Sở Ngoại vụ đã phát động thi đua 6 tháng cuối năm với 7 nội dung chính tới toàn thể Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2021, 01 cá nhân có thành tích công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Nông Dung