Báo cáo công tác Tiếp công dân, giải quyết đơn thư, kiếu nại tố cáo Quý I
Số ký hiệu văn bản 334/BC-SNgV
Ngày ban hành 13/03/2023
Ngày hiệu lực 13/03/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo công tác Tiếp công dân, giải quyết đơn thư, kiếu nại tố cáo Quý I
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
Người ký duyệt Phạm Văn Cao
Tài liệu đính kèm bao-cao-cong-tac-tiep-cong-dan-giai-quyet-don-thu-kieu-nai-to-cao-quy-i.pdf
bieu-mau-2a-b-c-d-_-bao-cao-tiep-dan-va-giai-quyet-don-thu_-_-quy-i.pdf