Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2022
Số ký hiệu văn bản 295/BC-SNgV
Ngày ban hành 03/03/2023
Ngày hiệu lực 03/03/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
Người ký duyệt Phạm Văn Cao
Tài liệu đính kèm bc-sngv-ket-qua-trien-khai-thuc-hien-cong-tac-kiem-soat-tai-san-thu-nhap-2022.pdf