Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023, Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ và kết quả công tác tháng 02/2023, phương hướng, nhiệm vụ tháng 03/2023 của Sở Ngoại vụ
Số ký hiệu văn bản 216/BC -SNgV
Ngày ban hành 17/02/2023
Ngày hiệu lực 17/02/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023, Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ và kết quả công tác tháng 02/2023, phương hướng, nhiệm vụ tháng 03/2023 của Sở Ngoại vụ
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Phạm Văn Cao
Tài liệu đính kèm 216.pdf