Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại
Số ký hiệu văn bản 138/BC-SNgV
Ngày ban hành 02/02/2023
Ngày hiệu lực 02/02/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật, Văn bản hành chính
Người ký duyệt Phạm Văn Cao
Tài liệu đính kèm 138.pdf