Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1950/BC-SNgV
Ngày ban hành 14/12/2022
Ngày hiệu lực 14/12/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật, Văn bản hành chính
Người ký duyệt Phạm Văn Cao
Tài liệu đính kèm BÁO_CÁO_năm_2022_Sở Ngoại vụ.pdf