Thủ tục hành chính

 • 1. Thủ tục cho phép đoàn ra thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Ngoại vụ

  2. Thủ tục cho phép đoàn ra thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Cao Bằng

  3. Thủ tục cho phép đoàn vào thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Ngoại vụ

  4. Thủ tục cho phép đoàn vào thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Cao Bằng

  5. Thủ tục đề nghị cấp, gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

  6. Thủ tục đề nghị cấp công hàm xin thị thực


 • 1. Thủ tục xin cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

   

   


 • a) Trình tự thực hiện:

  - Cá nhân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận của Văn phòng Sở Ngoại vụ;

  - Cán bộ Sở tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ thì viết giấy hẹn trả kết quả, nếu hồ sơ chưa phù hợp thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện hồ sơ;