Hướng dẫn công tác lãnh sự

Thủ tục nhập cảnh, gia hạn thị thực và tạm trú tại Việt Nam cho người nước ngoài

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và Thông tư liên tịch số 04/2001/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002 của Bộ công an và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thi hành Nghị định 21/2001/NĐ-Cp của Chính phủ, 

Các tin tức khác
    Đăng kí nhận RSS - Hướng dẫn công tác lãnh sự