THÔNG TƯ 05/2012/TT-BNG HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 12/2012/NĐ-CP VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM DO BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO BAN HÀNH

Số ký hiệu: 05/2012/TT-BNG
Ngày ban hành: 12/11/2012
Người ký: Phạm Bình Minh
Lĩnh vực văn bản: Thông tư
Đính kèmDung lượng
PDF icon 05_2012_TT-BNG_152029.pdf2.32 MB