SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 136/2007/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 8 NĂM 2007 VỀ XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM

Số ký hiệu: 94/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành: 16/10/2015
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Lĩnh vực văn bản: Nghị định
Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon 94_2015_ND-CP_294056 thay the ND 65.doc76.5 KB