Danh bạ điện tử

 

 

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
1 Lê Thành Chung Giám đốc   chunglt@caobang.gov.vn
2 Nông Văn Hưng Phó Giám đốc   hungnv.ngoaivu@caobang.gov.vn
3 Nguyễn Thị Nguyên Phó Giám đốc   nguyennt@caobang.gov.vn
4 Nguyễn Thị Vân Anh Phó Chánh Văn phòng   anhntv@caobang.gov.vn
5 Đinh Quang Sự Phó Chánh VP   sudq@caobang.gov.vn
6 Lý Thế Toản Phó Chánh VP   toanlt@caobang.gov.vn
7 Phan Thị Thu Huyền Trưởng phòng QL Biên giới   huyenptt@caobang.gov.vn
8 Nguyễn Thị Hương Trưởng phòng Hợp tác quốc tế   huongnt.ngoaivu@caobang.gov.vn
10 Mã Thị Nương Trưởng phòng LS - NVNONN   nuongmt@caobang.gov.vn
11 Trần Thị Ước Phó Trưởng phòng LS-NVNONN   uoctt@caobang.gov.vn
12 Nguyễn Quang Hòa Chánh Thanh Tra   hoanq@caobang.gov.vn
13 Nông Văn Hình Phó Chánh Thanh tra   hinhnv@caoang.gov.vn
14 Nguyễn Thị Ái Sa Giám đốc Trung tâm Thông tin & DVĐN   santa@caobang.gov.vn