SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY LÃNH ĐẠO

Tên cơ quan: SỞ NGOẠI VỤ CAO BẰNG

Địa chỉ: Đường Pác Bó, Phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: 0206 3 858 692 – Fax: 0206 3 858 511 - Website: http://songoaivu.caobang.gov.vn - Email: songoaivu@caobang.gov.vn      

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ

1. Ban Giám đốc.

   * Ông: LÊ THÀNH CHUNG - Chức vụ:  Giám đốc                                                                           

      * Bà: NGUYỄN THỊ NGUYÊN - Chức vụ: Phó Giám đốc                                                           

      * Ông: NÔNG VĂN HƯNG - Chức vụ: Phó Giám đốc                                                                     


2. Văn phòng

   * Bà: Mã Thị Nương - Chức vụ: Chánh văn phòng

     

   * Ông: Đinh Quang Sự - Chức vụ: Phó Chánh văn phòng

      

   * Phòng văn thư:

      SĐT CQ: 026.3.858.692 - Fax: 026.3.858 511

   * Phòng kế toán:

    


3. Hợp tác quốc tế  

 * Ông: Nguyễn Thị Hương - Chức vụ: Trưởng phòng

      


4. Lãnh sự người Việt Nam ở nước ngoài

   * Ông: Nguyễn Quang Hòa  - Chức vụ: Trưởng phòng

      


5. Quản lý Biên giới

 * Bà: Phan Thị Thu Huyền - Chức vụ: Trưởng phòng

   


6. Thanh Tra Sở

* Ông: Lý Thế Toản - Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra

 


7. Trung tâm thông tin và Dịch vụ đối ngoại

* Bà: Nguyễn Thị Ái Sa - Chức vụ:  Giám đốc

    


SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA SỞ NGOẠI VỤ