Thông báo lỗi

  • Notice: Undefined offset: 20505 trong user_node_load() (dòng 3697 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3697 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 20505 trong user_node_load() (dòng 3698 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3698 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 20505 trong user_node_load() (dòng 3699 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3699 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY LÃNH ĐẠO

Tên cơ quan: SỞ NGOẠI VỤ CAO BẰNG

Địa chỉ: Đường Pác Bó, Phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: 0206 3 858 692 – Fax: 0206 3 858 511 - Website: http://songoaivu.caobang.gov.vn - Email: songoaivu@caobang.gov.vn      

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ

1. Ban Giám đốc.

   * Ông: LÊ THÀNH CHUNG - Chức vụ:  Giám đốc - SĐT: 0206 3 851 546 - Email: chunglt@caobang.gov.vn

      * Bà: NGUYỄN THỊ NGUYÊN - Chức vụ: Phó Giám đốc - SĐT: 0206 3 855 689 - Email: nguyennt@caobang.gov.vn

      * Ông: NÔNG VĂN HƯNG - Chức vụ: Phó Giám đốc - 0206 3 857 616 - Email: hungnv.ngoaivu@caobang.gov.vn


2. Văn phòng

   * Bà: Nguyễn Thị Vân Anh - Chức vụ: Phó Chánh văn phòng - SĐT: 0206 3 957 889 - Email: anhntv@caobang.gov.vn

     

   * Ông: Đinh Quang Sự - Chức vụ: Phó Chánh văn phòng - SĐT: 0206 3 852 143 - sudq@caobang.gov.vn

   * Ông: Lý Thế Toản - Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng - Email: toanlt@caobang.gov.vn   

   * Phòng văn thư:

      SĐT CQ: 026.3.858.692 - Fax: 026.3.858 511 

   * Phòng kế toán:

     - SĐT: 0206 3 853 146


3. Hợp tác quốc tế  

 * Ông: Nguyễn Thị Hương - Chức vụ: Trưởng phòng  - SĐT: 0206 3 888 866 - Email: huongnt.ngoaivu@caobang.gov.vn

      


4. Lãnh sự người Việt Nam ở nước ngoài

   * Bà: Mã Thị Nương - Chức vụ: Trưởng phòng  - SĐT: 0206 3 857 597 - Email: nuongmt@caobang.gov.vn

   * Bà: Trần Thị Ước  - Chức vụ: Phó Trưởng phòng - Email: uoctt@caobang.gov.vn

      


5. Quản lý Biên giới

 * Bà: Phan Thị Thu Huyền - Chức vụ: Trưởng phòng  - SĐT: 0206 3 857 598 - Email: huyenptt@caobang.gov.vn

   


6. Thanh Tra Sở

* Ông: Nguyễn Quang Hòa - Chức vụ: Chánh Thanh tra - SĐT: 0206 3 953 405 - Email: hoanq@caobang.gov.vn

* Ông: Nông Văn Hình - Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra - Email: hinhnv@caobang.gov.vn

 


7. Trung tâm thông tin và Dịch vụ đối ngoại

* Bà: Nguyễn Thị Ái Sa - Chức vụ:  Giám đốc  - SĐT: 0206 3 953 686

    Email: santa@caobang.gov.vn


SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA SỞ NGOẠI VỤ