BÁO CÁO Công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1919/BC-SNgV
Ngày ban hành 08/12/2022
Ngày hiệu lực 08/12/2022
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật, Văn bản hành chính
Người ký duyệt Phạm Văn Cao
Tài liệu đính kèm báo cao công tác kt, xu ly, ra soat VBQPPL 2022.pdf