Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 30NQ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 1080/KH-SNgV
Ngày ban hành 22/07/2022
Ngày hiệu lực 22/07/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 30NQ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Đoàn Trọng Hùng
Tài liệu đính kèm Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 30NQ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ.pdf