Báo cáo công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022
Số ký hiệu văn bản 952/BC-SNgV
Ngày ban hành 30/06/2022
Ngày hiệu lực 30/06/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Đoàn Trọng Hùng
Tài liệu đính kèm Báo cáo công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022.pdf