Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023
Số ký hiệu văn bản 228/KH-SNgV
Ngày ban hành 17/02/2023
Ngày hiệu lực 17/02/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản dự thảo
Người ký duyệt Phạm Văn Cao
Tài liệu đính kèm 228.pdf